آخرین مهلت دریافت سررسید

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

آخرین مهلت دریافت سررسید سال 1392 تا 10 خرداد ماه سال جاری می باشد. لطفاً جهت دریافت این سررسید به واحد پذیرش و عضویت سازمان مراجعه نمایید.