ثبت نام از داوطلبان متمایل به همکاری با جمعیت هلال احمر

قابل توجه مهندسین محترم عضو سازمان:

با توجه به درخواست جمعیت هلال احمر شهرستان بوشهر نسبت به ثبت نام از داوطلبان متمایل به همکاری با آن سازمان در جهت ارائه خدمات فنی، مهندسی و … در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، مهندسین محترم می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.rcs.ir و یا جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه نمایند.