گشت دریائی در ایام نوروز

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند برای اخذ معرفی نامه گشت دریایی ویژه ایام نوروز (با برخورداری از تخفیف 50% ) از تاریخ 5/1/92 می توانید به واحد امور رفاهی، واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه نمائید.

ضمناً جهت دریافت بلیط حضور خود شخص به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.