اطلاعیه بانک های عامل در خصوص اعطای تسهیلات به اعضای سازمان

طبق اعلام ریاست محترم بانک سپه (شعب توحید و مدرس) تا پایان سال جاری و اطلاع رسانی مجدد در سال آینده امکان برخورداری از امتیاز دریافت تسهیلات بانکی میسر نمی باشد.