اهدای خون در روز مهندسی

قابل توجه مهندسین عضو سازمان:

مهندسین محترم می توانند به مناسبت بزرگداشت "روز مهندسی" و با توجه به استقرار یک تیم سیار توسط سازمان انتقال خون استان بوشهر در ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، جهت اهدای خون در تمامی گروه های خونی در روز شنبه 5 اسفندماه از ساعت 8:30 الی 12 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراجعه نمایند.

توجه: به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.