شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در محل نمایشگاه دائمی بین المللی استان بوشهر در تاریخ 17/10/91 ، ساعت 17 افتتاح میگردد. شایان ذکر است که ساعت بازدید از این نمایشگاه تا تاریخ 20/10/91 از ساعت 16 الی 21 می باشد.