برگزاری نخستین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته استان بوشهر

قابل توجه مهندسین محترم:

نخستین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته استان بوشهر از تاریخ 20 لغایت 23 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی استان برگزار خواهد گردید. از مهندسین محترم دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نمایشگاه مذکور، در مراسم افتتاحیه که در تاریخ 20 آبان ماه رأس ساعت 10 صبح با حضور مقام عالی وزارت، جناب آقای نیکزاد و معاونین برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

زمان: 20 الی 23 آبان ماه 1391

ساعت بازدید: 17 الی 21