مهندسین عزیز می توانند با مراجعه به سایت www.intamedia.ir و www.tax.gov.ir جهت تکمیل اظهارنامه بصورت الکترونیکی اقدام نمایند. همچنین ضروریست پس از تکمیل و پرینت از اظهارنامه خود به ادره کل امور مالیاتی حوزه مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند.

این اطلاعیه صرفاً جهت آگاهی شما عزیزان می باشد و درصورت هرگونه سوال در این زمینه می بایست به اداره کل امور مالیاتی مراجعه شود.

 

نمونه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1390 و تعرفه های نظارت مسکن مهر با مبنای هر متر مربع 25000 ریال جهت اطلاع کلیه مهندسین در جدول های زیر درج گردیده است.

میانگین 1 تا 5 طبقه تعرفه خدمات مهندسی تعرفه خدمات مهندسی(مسکن مهر)
  ردیف / طبقات میانگین 1 تا 5 طبقه   ردیف / طبقات مسکن مهر جهت کلیه طبقات
عمران طراحی 21.000 عمران طراحی —-
نظارت 25.750 نظارت 10.880
معماری طراحی 11.850 معماری طراحی —-
نظارت 14.600 نظارت 6.120
مکانیک وبرق طراحی 7.800 مکانیک و برق طراحی —-
نظارت 9.450 نظارت 4.000