برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

به اطلاع می رساند مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخه 21/12/90 در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی بهمنی واقع در بهمنی- میدان رفاه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء جهت شرکت در این مجمع عمومی دعوت بعمل می آید. ضمناً در صورتیکه مجمع به حد نصاب لازم نرسد طبق ماده 55 اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی فوق العاده در همان روز یکشنبه مورخه 21/12/90 رأس ساعت 17:00 در همان محل تشکیل می شود.(دستور کار:ارائه بودجه پیشنهادی سال 1391)

تصویر نامه