دعوت به همکاری جهت طراحی و نظارت در شهرستان های استان

 

به : کلیه اعضاء کددار سازمان

با سلام

احتراماً نظر به انجام فعالیت های ساختمانی در شهرهای استان به اطلاع کلیه مهندسین و دفاتری که تمایل به امر طراحی و نظارت در شهرستانهای استان را دارند ، می رساند جهت ثبت نام به مسئول کمیته شهرستانها در دفتر مرکزی سازمان مراجعه نمایند.

 

تصویر نامه