تکمیل اظهارنامه مالیاتی مشمولین بند ((ب))

مهندسین عزیز می توانند با مراجعه به سایت www.intamedia.ir/ezh.aspx جهت تکمیل اظهارنامه بصورت الکترونیکی اقدام نمایند. همچنین ضروریست پس از تکمیل و پرینت از اظهارنامه خود به ادره کل امور مالیاتی حوزه مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند.

این اطلاعیه صرفاً جهت آگاهی شما عزیزان می باشد و درصورت هرگونه سوال در این زمینه می بایست به اداره کل امور مالیاتی مراجعه شود.


تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1389 و تعرفه های نظارت مسکن مهر با مبنای هر متر
مربع 25000 ریال جهت اطلاع کلیه مهندسین در جدول های زیر درج گردیده است.

میانگین 1 تا 7 طبقه تعرفه
خدمات مهندسی
تعرفه خدمات
مهندسی(مسکن مهر)
  ردیف / طبقات میانگین 1 تا 7 طبقه   ردیف / طبقات مسکن مهر جهت کلیه طبقات
عمران طراحی 20530 عمران طراحی —-
نظارت 25130 نظارت 10880
معماری طراحی
11570
معماری طراحی —-
نظارت 14160 نظارت 6120
مکانیک وبرق طراحی 7560 مکانیک و برق طراحی —-
نظارت 9230 نظارت 4000

 

نمونه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95