تغییر ساعات کاری سازمان نظام مهندسی در شش ماهه اول سال جاری

ساعات کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در شش ماهه اول سال جاری از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:15 می باشد.