دعوت به همکاری جهت تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان ها

به :کلیه مهندسین کددار رشته عمران

با سلام

احتراماً نظر به هماهنگی انجام شده با اداره کل محترم ثبت اسناد استان بوشهر در زمینه همکاری جهت
تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان ها عزیزانی که مایل به همکاری در شهرهای مختلف استان می باشند و در زمینه نقشه برداری دارای مهارت کافی می باشند،خواهشمند است با توجه به ضیق وقت در روز یکشنبه 18/02/90
حداکثر تا ساعت 13 به سازمان مراجعه نمایند.

  


تصویر نامه