دعوت به همکاری در پروژه های مسکن مهر انبوه سازان

نظر به اعلام سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر استفاده از مهندسین ناظر مقیم در پروژه های مسکن مهرانبوه سازان به اطلاع آن دسته از مهندسینی که تمایل به همکاری دارند می رساند جهت نام نویسی و ثبت نام به گروه نظام مهندسی واقع در سازمان مسکن وشهرسازی مراجعه نمایند .