استقبال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از انتقادات و پیشنهادات

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از انتقادات و پیشنهادات اعضا و مردم استقبال خواهد نمود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این سازمان همواره آماده استقبال از پیشنهادات و انتقاداتی است که در زمینه فعالیتهای ساخت و ساز و دیگر وظایف سازمان از سوی اعضا، کارشناسان و متخصصان ساخت و ساز صورت می گیرد.

مهندس سنایی دشتی در خصوص نحوه ارائه پیشنهادات و انتقادات گفت: طبق اعلامیه های قبلی از طریق سایت و خبرنامه، اعضاء محترم سازمان و دیگر عزیزان می توانند به این روش ها با ما ارتباط برقرار نمایید: 1) ارائه هر گونه مطلب بصورت کتبی 2) رجوع به سازمان در ساعات اداری و دیدار با مسئولین 3) ارتباط با بازرسین محترم سازمان4 ) ارتباط با گروهای تخصصی 5) ارتباط با مسئولین کمیته های مختلف 6) ارسال email به پست الکترونیک سازمان.

مهندس سنایی در خصوص برخورد سازمان نظام مهندسی با پيشنهادات و انتقادات گفت: نظر به استقبال هیئت مدیره از ارائه پیشنهادات و انتقادات، سعی ما بر این است جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت، از این مقوله حداکثر استفاده را ببریم.