حضور فعال سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان بوشهر در مسکن مهر

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر حضوری فعال در پروژه های تعاونی مسکن مهر دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان بوشهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اينكه پروژه هاي تعاوني مسكن مهر ميزان قابل توجهي از ساخت و ساز ها را در چند سال اخير شامل مي شوند، لذا با تعاملي كه با مسئولين عالي رتبه استان ايجاد كرديم، موفق شديم در اين زمينه مشاركت جدي داشته و در عين صيانت از سرمايه و امنيت استفاده كنندگان، اشتغال مناسبي نيز جهت اعضاء سازمان ايجاد نماييم.

 مهندس سنایی دشتی افزود: اين سازمان با استفاده از اعضاء حقيقي و اخيرا اعضاء حقوقي خود، از پايه هاي محكم ساخت و ساز مسكن مهر مي باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در پایان اظهار داشت: با توافق به عمل آمده با سازمان مسكن و شهر سازي و بنياد مسكن در حال حاضر در اکثر شهرهای استان، مسكن مهر را تحت پوشش قرار داده ایم.