همکاری مناسب دستگاه های اجرایی و مسئولین استان با سازمان نظام مهندسی

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر همكاري دستگاه هاي اجرايي و مسئولين استان با سازمان نظام مهندسي را مناسب توصیف کرد و در این رابطه اظهار داشت: نظر به تعامل ایجاد شده و اثبات هویت سازمان توسط هیئت مدیره محترم و افزایش کیفیت خدمات فنی مهندسی، خوشبختانه مسئولین استان همکاری بسیار مناسبتری نسبت به گذشته با مجموعه ما داشته و تاثیر گذاری ما بر مجموعه تصميم گيري هاي استان بسيار بيشتر و مناسبتر شده است.

 مهندس سنایی در خصوص انتظار سازمان نظام مهندسی از مسئولين استان گفت: طبیعتا بعنوان یک NGO انتظار حمایت بیشتر در زمینه امکان ارائه خدمات مطلوبتر و بیشتر به جامعه ساخت و ساز در استان، علی الخصوص در شهرستان های استان که کار بیشتری را می طلبد، داریم.