عضویت شرکت هایی که در زمینه مشاوره و طراحی و یا در زمینه مدیریت اجرا و پیمانکاری فعالیت دارند،در کنسرسیوم صادرات کالا

کنسرسیوم صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی جنوب

اطلاعات اولیه جهت عضویت در کنسرسیوم