سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( کلیه استانها)

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 265-87 مورخ 7/11/86 شرکت مهندسی خوردگی غدیر درخصوص معرفی محصول این شرکت (تولید میلگرد مقاوم در برابر خوردگی) جهت اطلاع اعضای آن سازمان و بهره برداری ایفاد می گردد.

محسن بهرام غفاری مدیر اجرائی سازمان نظام مهندسی ساختمان

شرکت مهندسی خوردگی غدیر