بدینوسیله به اطلاع می رساند سیزدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور در تاریخ های 25 الی 27 تیرماه 1389 در مازندران برگزار می گردد. جهت اطلاع و بازدید به سایت www.ejlas13-mazandnezam.ir مراجعه و می توانید از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@ejlas13-mazandnezam.ir با دبیرخانه اجلاس سیزدهم ارتباط برقرار نمائید.