فراخوان مسابقه طراحی دیوارنما در شهر مقدس مکه توسط دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن وشهرسازی

کدگذاری طرح ها با رمزهایی فاقد نام شرکت کنندگان

انتخاب طرح برنده بوسیله رای اکثریت هیات داوران

اعلام نتایج به مدیریت مسابقه

برنامه زمانبندی مسابقه:

موضوع تاریخ
شروع مسابقه و اعلام آن در وب سایت رسمی مسابقه و در روزنامه ها njanuary 4th , 2010
اعلام اعضای هیأت داوران a1 march 2010
آخرین مهلت ثبت نام a1 may 2010
آخرین مهلت ارسال آثار a1 july 2010
زمان اعلام برندگان a18 august 2010
مراسم اعطای جوایز و گشایش نمایشگاه a27 september 2010
گردهمایی و نمایشگاه a27-28-29 september 2010

ثبت نام:

ثبت نام اینترنتی از طریق سایت مسابقه به آدرس www.mbp-sa.com و با قبول کلیه شرایط باید صورت گیرد.

مدارک و تصاویر مربوطه در سایت فوق برای استفاده شرکت کنندگان موجود می باشد.