احتراما در پاسخ به نامه شما عزیزان به اطلاع می رساند فقط جهت رشته معماری در پایه 3 سهمیه اعلامی سال جاری از 10% به 25% افزایش یافت که همکاران می توانند درحدود صلاحیت خود از آن تا پایان سال جاری استفاده نمایند.