اولین دوره مسابقه عکس با موضوع « خانه روستایی »

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد اولین دوره مسابقه عکس با موضوع «خانه روستایی» را برگزار نماید عناوین مسابقه بشرح ذیل می باشد.
1- معماری مسکن روستایی (داخلی- کالبد بیرونی)
2- زندگی قدیم کالبد جدید – زندگی جدید کالبد قدیم.
3- رابطه معیشیت و مسکن روستایی.
4- بازسازی مسکن روستایی در سوانح طبیعی
5- مشارکت روستائیان در ساخت مسکن روستایی

آخرین فرصت ارسال عکس اول اسفندماه سال جاری می باشد و نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با برپایی کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه سال 89 خواهد بود.

سایت مسابقه : www.ruralhousing.ir