با توجه به حضور مشاور حقوقی سازمان در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 18 تا ساعت 20 مهندسینی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند می توانند جهت هماهنگی لازم و تعیین وقت به سازمان مرکزی سازمان طبقه اول خانم برزوئی مراجعه نمایند.