درخواست اعلام تمایل به نظارت گاز

به اطلاع کلیه ناظرین گاز می رساند از تاریخ 93/12/06 لغایت 93/12/20 جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز به دفتر گاز بوشهر مراجعه فرمایند. فرم مذکور بپیوست می باشد.

فرم اعمال تمایل به نظارت گاز