یکسان سازی مهر مجریان حقوقی لوله کشی گاز

به اطلاع می رساند طبق ابلاغ اداره کل راه و شهرسازی استان ، کلیه مجریان حقوقی لوله کشی گاز می بایست دارای مهر یکسان باشند، لذا ضروری است کلیه مجریان محترم حداکثر تا تاریخ 30/11/90 نسبت به ساخت مهر جدید شرکت مطابق با فرمت مهر تائید شده که در دفتر گاز موجود است اقدام نمایند.