اولویت سیستم لوله کشی گاز در ساختمان ها

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر می رساند از تاریخ 01/07/90 اجرای
سیستم لوله کشی گاز ، قبل از اجرای تاسیسات برقی و آب و فاضلاب اجرا گردد.