استفاده از اتصالات استاندارد در پروژه های گازرسانی

به: مجریان و ناظرین محترم لوله کشی گاز

مطابق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تمامی مصالح مورد استفاده در لوله کشی گاز می بایست دارای استاندارد باشند، فلذا نظربه اینکه اتصالات درزدار و مانسمان استاندارد نیز هم اکنون در بازار موجود می باشد ضروریست حداکثر از تاریخ 01/05/90 فقط از اتصالات استاندارد در پروژه های گاز رسانی استفاده گردد.

در ضمن سه شرکت حدیدسا،نگین و تابان موفق به اخذ استاندارد ملی ایران شده اند.