استفاده از لوله های گازی با مارک کچو و سپنتا

به اطلاع می رساند از تاریخ 18/04/90 استفاده از لوله های گازی با مارک کچو و سپنتا در صورتی که با استاندارد ملی 3360 مطابقت داشته باشند جهت استفاده در لوله کشی روکار بلا مانع است.