بازگشت به نامه شماره 107/89/د گ خ مورخ 14/04/89 موارد زیر که مورد تأیید کمیته تخصصی گاز قرار گرفته است به اطلاع می رساند :

 1-    عبور لوله از بغل دیوارهای مشترک ساختمان ها بلامانع است . همچنین پیشنهاد می شود چنانچه امکان پذیر باشد بنا به نظر ناظر لوله از کف حیاط عبور داده شود .

 2-   در خصوص نصب آبگرمکن و بخاری در ساختمان های با سقف چوبی موارد زیر رعایت گردد :

        نصب بخاری دیواری و آبگرمکن دیواری ممنوع می باشد .

        آبگرمکن ترجیحاً در بیرون از ساختمان و در حیاط و یا تراس قرار گیرد .

        نصب بخاری زمینی در صورت عایق کاری دودکش بلامانع است . همچنین در ساختمان های ویلایی دودکش از پشت ساختمان عبور داده شود .