برگزاری سمینار اثر زلزله بر دیوار و سقف

به اطلاع کلیه مهندسین رشته های عمران و معماری می رساند که سمینار یک روزه ای با سخنرانی دکتر محمدرضا تابش پور استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ( اثر زلزله بر دیوار و سقف و روشهای ایمن سازی آنها ) در سالن اجتماعات دانشگاه خلیج فارس به تاریخ 93/10/11 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.