همایش ((تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله – (استاندارد 2800 ایران) نسبت به ویرایش سوم))

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی تهران در نظر دارد همایش ((تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله – (استاندارد 2800 ایران) نسبت به ویرایش سوم)) را در تاریخ 6 اسفند ماه سال جاری از ساعت 8:30 لغایت 17:00 در محل سالن آنلاین مرکز برگزار نماید.

مهندسین گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیر یت آموزش آن مرکز با شماره تلفن های 6-88255942 داخلی 355 و تلفکس 88259984 و 88384138 تماس حاصل نمایند.

تصویر نامه