تغییر زمان برگزاری اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور

بنا به درخواست اکثریت تشکل های صنفی و مهندسی صنعت ساختمان، مجموعه برگزارکننده(شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران) در نظر دارد برای معرفی اعضاء و تشکیل کارگروه اتاق فکر صنعت ساختمان فرصتی را دراختیار همه عزیزان بگذارد و این همایش را از(یک روز:11تیر) به (دو روز: 31 شهریور و 1 مهر) تغییر دهد.