همایش ملی بتن های ناتراوا – مخازن ذخیره آب شرب و نمایشگاه تخصصی(ملی) صنعت آب و فاضلاب و سازه های بتنی آبی

همایش ملی بتن های ناتراوا – مخازن ذخیره آب شرب و نمایشگاه تخصصی(ملی) صنعت آب و فاضلاب و سازه های بتنی آبی و همچنین کارگاه های آموزشی(workshop) متعدد که همگی مرتبط با رشته های تخصصی ساختمان می باشند توسط شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و با همکاری سازمان ها و دانشگاه های کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.

محل برگزاری: رشت سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تاریخ برگزاری: دهه آخر بهمن 1389

این همایش به مدت 3 روز و بازدید از نمایشگاه تخصصی و … جمعاً به مدت حداقل 20 ساعت می باشد.ضمناًبه شرکت کنندگان گواهی شرکت در همایش اعطاء می شود.

اطلاعات همایش