دومین همایش مقررات ملی ساختمان

15 و 16 اسفند ماه 1388 – شیراز

هزینه ثبت نام برای هر نفر مبلغ 000/300/1 ریال در نظر گرفته شده اما افرادی که حداکثر تا تاریخ 30/10/88 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند از 50 درصد تخفیف ویژه همایش برخوردار خواهند شد.

به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در همایش اعطا خواهد شد که دارای امتیاز ویژه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.nbrcs.irمراجعه نمائید.

بعد از دریافت فرم و تکمیل آن بهمراه اصل فیش بانکی از طریق پست پیشتاز به آدرس دبیرخانه ارسال نمایید.

فرم ثبت نام