انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در نظر دارد در تاریخ 15 لغایت 16 مهر ماه 1388 دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی را همراه با نمایشگاه جانبی و کارگاههای آموزشی در تهران برگزار نماید.

دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی