بسمه تعالي

آزمون ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت حرفه اي معماران تجربي

در اجراي مواد 11، 21، 26و 28 آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، در رشته هاي مهندسي معماري (نظارت، طراحي، اجرا)، شهرسازي، عمران (نظارت، محاسبات، اجرا)، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه برداري و ترافيك براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي (پايه 3) و همچنين آزمونهاي حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان در رشته هاي معماري، عمران، شهرسازي، مكانيك، برق و نقشه برداري براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني (پايه 3) و آزمون تعيين صلاحيت حرفه اي معماران تجربي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي مي رساند آزمون هاي ياد شده در تاريخ 1 و 2 مرداد ماه سال 1394 در محل دانشكده ادبيات دانشگاه خليج فارس بوشهر بر گزار مي گردد .

كليه داوطلبین عزيز مي توانند جهت كسب آخرين اطلاعات تكميلي به آدرس الكترونيكي www.inbr.ir (وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان) مراجعه نمايند.