پیش ثبت نام دوره آموزشی (نحوه تنظیم و تکمیل اظهار نامه مالیاتی و معاملات فصلی)

به اطلاع کلیه مهندسین کددار می رساند جهت پیش ثبت نام در دوره آموزشی ( نحوه تنظیم و تکمیل اظهار نامه مالیاتی و معاملات فصلی ) به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند . در ضمن این دوره به صورت رایگان برگزار می گردد.