انجام مصاحبه حضوری در رشته های عمران(اجرا) و معماری(اجرا)

قابل توجه داوطلبان رشته عمران (اجرا) و معماری (اجرا) آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان – خردادماه93

به اطلاع می رساند آن دسته از داوطلبانی که نتایج آزمون آنها در دست بررسی اعلام شده است،جهت انجام مصاحبه حضوری در رشته های عمران (اجرا) و معماری (اجرا) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واحد آموزش مراجعه نمایند.