برگزاری دوره آموزشی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

احتراماً با توجه به انتشار ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) و لزوم بروز رسانی اطلاعات مهندسین محاسب استان در این زمینه با حضور جناب آقای دکتر سید مهدی زهرایی
دوره فوق در روزهای 14 و 15 آذر ماه سال جاری راس ساعت 8:30 در محل ساختمان آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واقع در انتهای خیابان توحید برگزار گردد. لذا علاقمندان می توانند جهت
ثبت نام در دوره مذکور تا تاریخ چهارشنبه 13/09/92 به واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراجعه نمایند.

ضمناً تاکید می گردد دوره فوق فاقد امتیاز ارتقاء پایه پروانه
اشتغال بکار مهندسی بوده و صرفاً جهت بروز رسانی اطلاعات مهندسین برنامه ریزی شده
است.