دريافت كارت ورود به جلسه آزمون ورود به حرفه آذر ماه سال 92

به اطلاع داوطلبان آزمون ورود به حرفه آذر ماه سال 92 مي‌رساند، لينك دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در سامانه ثبت نام آزمون‌ها به آدرس www.inbr.ir فعال شده است. لذا داوطلبان مي‌توانند پس از مطالعه راهنماي شركت در جلسه جهت اخذ كارت خود به سامانه مراجعه نمايند.