فاقد امتیاز بودن سمینار روش های ترمیم و نگهداری از بتن (کد 317) جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی

قابل توجه کلیه مهندسین عمران دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی

با سلام

احترامأ، بدینوسیله به اطلاع می رساند سمینار روش های ترمیم و نگهداری از بتن(کد 317) که در تیر ماه سال 91 توسط آقای دکتر داوود مستوفی نژاد تدریس شده فاقد امتیاز ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به عودت گواهینامه سمینار به واحد آموزش اقدام نموده تا نسبت به اصلاح گواهینامه فوق اقدام گردد.

 

تصویر نامه