برنامه دوره های ارتقاء پروانه اشتغال بکار مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

رشته صلاحیت ارتقاء عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری تاریخ آزمون
عمران محاسبات طراحی لرزه ای در سازه های فولادی(سمینار)

000/000/1 ریال

دکتر مجتبی ازهری پنجشنبه(08/04/91) و جمعه(09/04/91)

صبح ها ساعت 08:30 الی 13:30 و بعداز ظهرها ساعت 16:30 الی 20:30

شنبه

 17/04/91

نظارت روش های ترمیم و نگهداری از بتن(سمینار)

000/000/1 ریال

دکتر داوود مستوفی نژاد پنج شنبه(15/04/91) و جمعه(16/04/91)

صبح ها ساعت 08:30 الی 13:30 و بعداز ظهرها ساعت 16:30 الی 20:30

چهارشنبه

28/04/91

2به 1

نظارت

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

000/700 ریال

دکتر علیرضا رضائیان شنبه (24/04/91) و یکشنبه(25/04/91)

صبح ها ساعت 08:30 الی 13:30 و بعداز ظهرها ساعت 16:30 الی 20:30

شنبه

31/04/91

2 به 1

محاسبات

طراحی لرزه ای به روش LRFD

000/700 ریال

دکتر علیرضا رضائیان دوشنبه(02/05/91) و سه شنبه(03/05/91) و چهارشنبه(04/05/91)

صبح ها ساعت 08:30 الی 13:30 و بعداز ظهرها ساعت 16:30 الی 20:30

چهارشنبه

18/05/91

3 به 2

محاسبات

طراحی دینامیکی در اثر باد و زلزله

000/700 ریال

دکتر علیرضا رضائیان دوشنبه(09/05/91) و سه شنبه (10/05/91) و چهارشنبه(11/05/91)

صبح ها ساعت 08:30 الی 13:30 و بعداز ظهرها ساعت 16:30 الی 20:30

چهارشنبه

25/05/91

 

توجه:

حضور مهندس در زمان برگزاری دوره اجباری بوده و غیبت در آن به منزله حذف دوره می باشد.

ساعت برگزاری آزمون: 18:00 بعدازظهر در محل مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 6 تیرماه 1391

مکان برگزاری دوره ها: بوشهر انتهای خیابان توحید -جنب پارک آزادگان-مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

مکان برگزاری سمینارها:متعاقباً اعلام می گردد.