اعلام تاریخ برگزاری آزمون

پيرو اطلاعيه مورخ 02/06/90 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مي‌رساند، آزمونهاي موصوف در تاريخهاي سوم و چهارم آذرماه سال جاري بطور همزمان در سراسر كشور بشرح زير برگزار مي‌شود. ضمناً همانگونه كه قبلاً به اطلاع رسيده است، آخرين مهلت ثبت‌نام شركت در آزمونهاي ياد شده تا تاريخ 15/7/90 مي‌باشد و اين مهلت بهيچ وجه تمديد نخواهد شد.

 

روز تاریخ آزمون جزئیات رشته ها
پنجشنبه(صبح) 3/09/90 آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته های:

شهرسازی،عمران(نظارت)،ترافیک،نقشه برداری و معماری تستی (عمومی،تخصصی و جزئیات اجرائی ساختمان)

آزمون های حرفه ای کاردان های فنی ساختمان در کلیه رشته های:

شهرسازی،معماری،عمران،نقشه برداری،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی

جمعه(صبح) 4/09/90 آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته های:

عمران(محاسبات)،معماری(طراحی)،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی

آزمون های تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی

 

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان( http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=82 )