دوره آموزشی مدیریت بحران ، فناوری های نوین ، استاندارد سازی و بهسازی ساختمان

به اطلاع می رساند به مناسبت روز کاهش اثرات بلایای طبیعی ، یک دوره آموزشی با عنوان (( مدیریت بحران ، فناوری های نوین ، استاندارد سازی و بهسازی ساختمان )) به مدت 6 ساعت با حضور اساتید دانشگاهی ( دکتر فلاحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )روز شنبه 23/07/90 از ساعت 8:00 لغایت 13:30 در سالن آمفی تئاتر دفتر آموزش و پژوهش استانداری واقع در بلوار شهید چمران ( چهار باندی قدیم ) برگزار می گردد .

بدیهی است به هر یک از شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی به مدت شش ساعت اعطا می گردد .

تصویر نامه