سمینار آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی (نحوه تکمیل اظهارنامه)

با توجه به اینکه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول بند «ب» ماده 95 و جزء 5 بند ماده 96 ق.م.م می باشند، بر این اساس موظفند هر ساله اقدام به تهیه دفاتر درآمد و هزینه و همچنین تکمیل اظهارنامه مالیاتی نمایند. بدین منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد جهت آشنایی مهندسین از این مباحث با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی و مالیات مشاغل مهندسین نماید.

محتوای سمینار:

– اشخاص مشمول مالیات

– تکالیف مشاغل

– معافیت های مالیاتی

– جرائم مالیاتی

– نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

علاقمندان می توانند جهت نام نویسی و ثبت نام تا روز
دوشنبه 06/04/90 به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند.

زمان برگزاری سمینار: دوشنبه 06/04/90 و سه شنبه 07/04/90 از ساعت 18:00 لغایت 20:00

مکان برگزاری: مرکز آموزش سازمان واقع در خیابان فردوسی (پل پوردرویش)

این سمینار به صورت رایگان برگزار می گردد.

نمونه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95