دوره های آموزشی نظام مهندسی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان در بهار سال جاری در تهران

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره های آموزشی نظام مهندسی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان را در بهار سال جاری ودر محل سالن اجتماعات مرکز برگزار نماید.

لیست دوره های نظام مهندسی

نحوه ثبت نام:

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به صفحه الکترونیکی مرکز www.bhrc.ac.ir بخش دوره های آموزشی، قسمت دوره های نظام مهندسی مراجعه نموده و با انتخاب دوره آموزشی مورد نظر، از طریق فرم های مربوط به هر دوره آموزشی ثبت نام نمایند.جهت تأیید ثبت نام ، ارسال فیش بانکی پرداخت شده به حساب سیبا شماره 2173649004004 ، بانک ملی ایران شعبه آرش مهر کد 235 به نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص به شماره دورنگار 88259984 الزامی می باشد.

– به علت محدودیت پذیرش اولویت براساس زمان تکمیل فرم ثبت نام در سایت خواهد بود.

نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری ، فاز
2 شهرک فرهنگیان، خیابان شهید علی مروی ، خیابان حکمت