اطلاعيه برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان،كاردانهاي فني ساختمان ومعماران تجربي در سال 1390

با سپاس از درگاه خداوند متعال و ابراز تشكر از زحمات تمامي همكاران و عوامل اجرايي دخيل در برگزاري آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان،كاردانهاي فني ساختمان ومعماران تجربي، به آگاهي مي رساند آزمونهاي مذكور به حول و قوه الهي در سال جاري نيز دو بار و براي تمامي رشته ها برگزار خواهد شد كه با توجه به برنامه‌ريزي هاي انجام شده نوبت اول آن درنیمه دوم تابستان سالجاري خواهد بود، بديهي است زمان و چگونگي ثبت نام آزمونها متعاقباً از طريق همين وب سايت اعلام مي‌گردد.

مرجع اطلاعیه: دفتر امور مقررات ملی ساختمان( http://inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=52
)