سمینار آموزشی لزوم استفاده از وسایل ایمنی در ساختمان های عمومی و خاص

 

این سمینار جهت آشنایی ناظرین و مجریان حقوقی لوله کشی گاز بوده و بصورت رایگان می باشد.

زمان: پنجشنبه 9/10/89 از ساعت 8:30 لغایت 13:30

مکان: مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واقع در خیابان فردوسی(پل پوردرویش)

جهتثبت نام تا پایان وقت ادری روز چهارشنبه 8/10/89 به واحد آموزش سازمان مراجعه نمائید.