به اطلاع کلیه مهندسین جدیدالورود(قبولی های 87) در پایه 3 رشته های عمران و مکانیک می رساند جهت ثبت نام دوره های توجیهی نظارت تا پایان وقت اداری یک شنبه 06/04/89 به واحد آموزش مراجعه نمایید.

شرکت در این دوره ها الزامی است.

برنامه زمانبندی دوره ها

ردیف

نام

استاد رشته جلسات
1 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی سید محمد فرحی بزرگ تاسیسات مکانیکی 07/04/1389 دو شنبه – 08:00-12:00
2 نکات اجرایی سازه های فلزی علیرضا کیانی عمران 08/04/1389 سه شنبه – 08:00-12:00
3 نکات اجرایی ساختمان های با مصالح بنایی سید علیرضا کازرونیان عمران 08/04/1389 سه شنبه – 16:30-18:30
4 تشریح آیین نامه 2800 سید علیرضا کازرونیان عمران 08/04/1389 سه شنبه – 19:00-21:00
5 نکات اجرایی سازه های بتنی محسن دریس زاده عمران 09/04/1389 چهارشنبه – 08:00-10:00
6 نحوه گودبرداری و اجرای سازه نگهبان محسن دریس زاده عمران 09/04/1389چهارشنبه – 10:30-12:30

مکان برگزاری دوره ها: خیابان فردوسی (پل پوردرویش) فرعی سوم سمت چپ مجتمع آریا ساختمان آموزش نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر